Glaskeramik V-Zug GK42H

CHF 1'367.21
 
+

Glaskeramik V-Zug GK43

CHF 1'478.63
 
+

Glaskeramik V-Zug GK432

CHF 1'330.07
 
+

Glaskeramik V-Zug GK433

CHF 1'289.35
 
+

Einbauherd V-Zug ECS4n

CHF 2'248.81
Energieeffizienzklasse A
 
+

Einbauherd V-Zug ECS4w

CHF 2'248.81
Energieeffizienzklasse A
 
+

Glaskeramik Electrolux GK56CN

CHF 1'200.06
 
+

Glaskeramik Electrolux GK56PLCN

CHF 1'534.36
 
+

Glaskeramik Electrolux GK56PCN

CHF 1'404.36
 
+

Einbauherd Electrolux EHL4WE

CHF 2'369.51
Energieeffizienzklasse A
 
+

Einbauherd Electrolux EHL4SW

CHF 2'369.51
Energieeffizienzklasse A
 
+

Einbauherd Electrolux EHL40WE

CHF 2'196.31
Energieeffizienzklasse A
 
+

Glaskeramik Electrolux GK58PCN

CHF 1'487.91
 
+

Induktion Electrolux GK69TSICN

CHF 3'321.76
 
+